Zaken die nu nog fysiek geregeld kunnen worden, zoals het doorgeven van een adreswijziging, het aanvragen van een vergunning of een inschrijving bij de KvK, worden straks enkel nog digitaal geregeld. De overheid wil dat uiterlijk in 2017 alle Nederlandse burgers en bedrijven digitaal zelfredzaam zijn.

Digitaal
Vanaf 2017 gaat de overheid functioneren als één integrale dienstverlening; de e-overheid. Omdat zo’n 25 procent van de Nederlandse bevolking nog niet digitaal zelfredzaam is (denk aan ouderen of laagopgeleiden) worden er door gemeenten en bedrijven verschillende projecten aangeboden om hier verandering in aan te brengen.

Betaalbaar
In 2016 gaat het voor meer dan 4 miljoen burgers, in ruim 100 gemeenten, mogelijk worden om via een speciale burgerzaken-app een verhuizing door te geven, een paspoort aan te vragen of aangifte te doen van geboorte, huwelijk of sterfgeval. Hiermee gaan gemeenten jaarlijks zo’n 2,5 tot 5 euro per inwoner besparen.

Betrouwbaar
Met behulp van een elektronische identiteitskaart kunnen burgers straks via internet diensten van de overheid af gaan nemen. De slogan van de E-overheid is: ‘Betrouwbaar, veilig en betaalbaar’ en pas als de gemeentelijke basisadministratie een betrouwbaarheidsfactor van 100 procent heeft wordt de interactieve manier van contact met overheidsinstanties definitief doorgevoerd.

De kracht van verbindingspartner Quarant
Quarant wil mensen en informatie coöperatief engageren en is een tactische en doordachte kennis- en veranderpartner voor de lokale overheid, de publieksprofessionals. Op Quarant.nl is de meerwaarde van Quarant voor burgers en bedrijven terug te vinden.

De regering wil dat burgers en bedrijven vanaf 2017 hun zaken met de overheid digitaal af kunnen handelen. Hiervoor is het belangrijk dat (lokale) overheden zaakgericht werken invoeren. Wanneer een burger bijvoorbeeld een bijstandsuitkering aanvraagt bij de gemeente, is het de bedoeling dat hij dit digitaal kan doen. Daarnaast kan hij de procesgang van zijn dossier volgen, zodat hij weet wat de status is en wanneer hij een antwoord kan verwachten. Voor een bedrijf kan het om een vergunningsaanvraag gaan, waar zij binnen een bepaalde termijn antwoord op dient te krijgen. Na indiening van de aanvraag wordt een intake uitgevoerd, waardoor de juiste ambtenaar de zaak behandelt en een beslissing neemt. Een casemanager regisseert de zaak en ziet erop toe dat de verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd. De gemeente kan door het zaakgericht werken de termijnen en kwaliteit goed bewaken en hier regie op voeren.

Quarant is de kennis- en veranderpartner voor de lokale overheid die kan helpen bij een succesvolle invoering van zaakgericht werken. Op Quarant.nl is te lezen dat zij veel ervaring hebben met het stroomlijnen van processen, informatie op krachtige wijze weten te ontsluiten en effectieve samenwerkingsverbanden weten te creëren. Quarant begeleidt bijvoorbeeld de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de gemeente Sluis bij de selectie van een zaaksysteem en Document Management Systeem, zodat hun digitale dienstverlening en bedrijfsvoering verbetert. Uiteindelijk worden gemeente, burgers en bedrijven hier beter van!

Het digitale raadhuis
Technologische innovaties maken het Nederlandse gemeenten mogelijk om vanaf uiterlijk 2017 volkomen digitaal te gaan opereren. Gemeentehuizen gaan verdwijnen of worden anders ingericht, loketloze gemeenten gaan vergaderen op locatie en de overheid gaat werken met ambtenaren die op bezoek gaan bij bedrijven of met behulp van smartphone en laptop thuiswerken.

Fysiek of digitaal contact met de overheid
Indien fysiek contact noodzakelijk is gaan ambtenaren op werkbezoek. Bij de aanvraag van een bouwvergunning kan op de locatie zelf overlegd worden en voor mensen die de digitale stap niet kunnen zetten is telefonisch contact of een bezoek aan huis een optie.

De voordelen van digitaal werken voor de overheid
De nieuwe manier van werken is een antwoord op hoe de Nederlandse bevolking de digitalisering omarmt heeft. Maar ook op hoe de functie van de overheid daarin meegegroeid is, zoals in haar rol van ‘regelaar’ naar ‘ondersteuner.’ Daarnaast biedt de digitale wijze van werken de overheid meer mogelijkheden, zoals het besparen op bedrijfs- en personeelskosten en een 24-uurs opening.

Digitaal betrouwbaar en veilig werken
Vanaf het moment dat de technologie digitaal aanvragen van persoonsbewijzen overal mogelijk heeft gemaakt worden aanvraaglocaties afgeschaft en gaan identiteitsbewijzen in de loketloze gemeente via de post naar de aanvrager toekomen.

Quarant.nl ondersteunt de overheid en haar burgers om digitale processen te stroomlijnen en om privacygevoelige informatie veilig en betrouwbaar uit te wisselen en op te slaan zodat deze datagegevens enkel ter inzage blijven voor wie zij bedoeld is.

Wat door veel bedrijven en organisaties over het hoofd wordt gezien, is het belang van een goede Cloud Architectuur. Ook de overheid worstelt vaak met het vormgeven hiervan. Toch is het in de moderne samenleving van nu absoluut noodzakelijk om te werken vanuit een een duidelijke architectuur in de cloud. Wat is een Cloud Architectuur en hoe kunt u dit op de juiste wijze vormgeven?

Wat is een Cloud Architectuur?
Een Cloud Architectuur kunt u ook wel zien als waarin soft- en hardware met elkaar samenkomen en die u in de cloud kunt gebruiken. Dit helpt bedrijven om klanten beter van dienst te kunnen zijn. Als dit niet op de juiste wijze op elkaar is afgestemd, kan dit allerlei problemen veroorzaken. Dit zorgt ervoor dat de service richting klanten niet optimaal is.

Schakel een expert in
Een Cloud Architect weet als geen ander wat nodig is om dit geheel perfect te laten functioneren. Vaak heeft u als ondernemer of overheid geen tijd of ontbreken u de tools dit daadkrachtig vorm te geven. Juist daarom is het verstandig om een Cloud Architect van Quarant.nl in te schakelen.

Neem contact op met Quarant
Wenst u ook een goed werkende Cloud Architectuur in de organisatie waar u werkzaam bent? Neemt u dan contact op met Quarant.nl. Dit bedrijf weet als geen ander wat er nodig is om een Cloud Architectuur goed te laten werken. Dit helpt u om uw onderneming effectief vorm te geven en uw dienstverlening aan klanten te verbeteren.

Werken in de cloud is vandaag de dag de gewoonste zaak van de wereld. Cloud diensten dienen hiervoor optimaal te functioneren. Toch is dit vaak niet het geval. Bedrijven en organisaties zijn vaak niet op de hoogte wat nodig is om alle voordelen hiervan te benutten. Veelal ontbreekt er een duidelijke cloud strategie.

Wat is een cloud strategie?
Voor iedereen die werkt in een cloud omgeving is een cloud strategie cruciaal. Doordat er steeds meer data aanwezig is en deze zorgvuldig moet worden opgeslagen, is een plan van aanpak absoluut noodzakelijk. De cloud strategie kunt u ook eigenlijk ook wel zien als de road map van uw organisatie. Het zorgt ervoor dat alles binnen de cloud vlekkeloos functioneert.

Welke voordelen biedt het?
Of u nu werkzaam bent in een kleine of grote organisatie, een heldere cloud strategie levert altijd voordelen op. Zo wordt niet alleen de dienstverlening aan klanten verbetert, maar worden eventuele fouten ook sneller opgespoord en opgelost. Kortom, elk bedrijf dat werkt met de cloud, dient te beschikken over een duidelijke strategie.

Doe een beroep op de expertise van Quarant.nl
Iedereen die op zoek is naar een expert in het vormgeven van een cloud strategie, kan een beroep doen op de kennis van Quarant.nl. Maak kennis met een van de specialisten door het maken van een afspraak. Zowel op de korte als lange termijn zult u dan de voordelen van de cloud strategie ervaren.